Blæsestøbning

Flasker – Medico

Blæsestøbning – proces

Ekstruderingsblæsestøbning

Ved ekstruderingsblæsestøbning ekstruderes først en slange af sejtflydende plast umiddelbart før blæsestøbningen.

For at opnå en tilstrækkelig styrke i den ekstruderede slange anvendes ofte plastmaterialer med særligt høj grad af polymerisering.
Når slangen har nået en vis længde, lukkes det afkølede formværktøj, og de dele af slangestykket, som ikke kan være i formværktøjet afskæres, samtidigt med at en blæsedorn indføres i slangen.
Luft under højt tryk indblæses derefter i slangen, der presses ud til den kolde formvæg, hvorved plastmaterialet stivner, og emnet opnår den ønskede facon.
Emnet udtages, når det er tilstrækkeligt afkølet, hvorefter formen er parat til det næste emne.

Skarpe hjørner og kanter samt store forskelle i emnets opbygning, gør at der i områder kan være tynde vægtykkelser og eventuelt huller.
Ny teknologi åbner mulighed for, ved profilering af slangetværsnittet og/eller programmering af godstykkelsens forløb, at opfylde de ekstra godsbehov.